Menu

Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!"

Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! 

Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!"


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony. 
 2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 
 3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”). 
 5. Promocja obejmuje wszystkie dostępne na stronie Sklepu produkty z kategorii Odzież i Akcesoria, widoczne na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl. 


§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI


Czas trwania promocji w Sklepie: od 01.01.2023 do 28.02.2023 lub do wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.02023 o godzinie 00:01 i trwa do 28.02.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, lub może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa. 


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.eu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*” podczas składania zamówienia.


§4 ZASADY PROMOCJI


Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na dowolnie wybrane odzież lub akcesoria, przy spełnieniu ściśle określonego warunku minimalnej wartości koszyka oraz po wcześniejszym wpisaniu kodu rabatowego, zdefiniowanym w punkcie 3 paragrafu 3. 


 1. Przedmiot Promocji stanowi zniżka procentowa na dowolnie wybrane odzież lub akcesoria, warunkowana minimalną wartością koszyka, zdefiniowaną w punkcie 2 paragrafu 3. 
 2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na każdy z dodanych do koszyka Przedmiotów Promocji, przy spełnieniu ściśle określonego warunku minimalnej wartości koszyka oraz po wcześniejszym wpisaniu kodu rabatowego określonego w Regulaminie promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!" §3 ZASADY PROMOCJI pkt. 3.
  1. 5% przy spełnieniu warunku, że w koszyku znajdują się części, akcesoria lub odzież na kwotę większą lub równą 250 zł, 
  2. 10% przy spełnieniu warunku, że w koszyku znajdują się części, akcesoria lub odzież na kwotę większą lub równą 400 zł, 
  3. 15% przy spełnieniu warunku, że w koszyku znajdują się części, akcesoria lub odzież na kwotę większą lub równą 600 zł. 
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież, widoczne na stronie Sklepu pod adresem www.kross.eu/pl na kwotę:
  1. większą lub równią 250 zł, a następnie wpisać w zdefiniowanym miejscu w koszyku ręczny kod rabatowy TANIEJ5PRO i ukończyć składanie zamówienia do dnia 28.02.2023 do godziny 23:59, aby uzyskać rabat w wysokości 5% na dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież. 
  2. większą lub równią 400 zł, a następnie wpisać w zdefiniowanym miejscu w koszyku ręczny kod rabatowy TANIEJ10PRO i ukończyć składanie zamówienia do dnia 28.02.2023 do godziny 23:59, aby uzyskać rabat w wysokości 10% na dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież. 
  3. większą lub równią 600 zł, a następnie wpisać w zdefiniowanym miejscu w koszyku ręczny kod rabatowy TANIEJ15PRO i ukończyć składanie zamówienia do dnia 28.02.2023 do godziny 23:59, aby uzyskać rabat w wysokości 15% na dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież. 
 4. Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
 5. Promocja nie podlega multiplikacji, tj. w przypadku zakupu (w ramach jednej transakcji) wielokrotności produktów spełniających warunki Promocji, Uczestnik otrzyma tylko jedną zniżkę procentową. 
 6. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
 7. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym, dostępnym dla danego zamówienia sposobem dostawy.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.
 9. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §1 z przyczyn niezależnych, bądź zależnych od Organizatora oraz w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.

 

§5 REKLAMACJE


 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
 3. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin 
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 4. Aktualny Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat. 
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 6. Regulamin promocji „Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Zyskaj do 15% ekstra rabatu na odzież i akcesoria!" wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.