Menu

Regulamin Promocji „Kredyt 0% w KROSS”

I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji.
 2. Organizatorem Promocji jest Kross S.A.
 3. Promocja kierowana jest wyłącznie do Uczestników.
 4. Promocja trwa w Okresie Promocji w sklepie Internetowym www.kross.eu/pl.


II. Definicje


Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Bank- BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym 147 418 918 zł w całości wpłaconym.
 2. Sklep Internetowy- sklep internetowy prowadzony przez KROSS S.A., działający pod adresem www.kross.eu/pl;
 3. Kredyt- Kredyt przeznaczony na nabycie oznaczonego towaru lub usługi, zgodnie z zawartą z Bankiem Umową Kredytową.
 4. Okres Promocji- Okres od 23.03.2020 do 31.12.2023 r.
 5. Umowa Kredytowa- Umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
 6. Organizator- KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu adres: ul. Leszno 46, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, NIP 7611402748
 7. Promocja- Promocja „Kredyt 0% w KROSS” organizowana przez Kross S.A. , uregulowana w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnik- Pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zawarła z Bankiem Umowę Kredytową w Okresie Promocji, z którym w Okresie Promocji został sfinansowany zakup na raty w Sklepie Internetowym www.kross.pl i która przy składaniu zamówienia wybrała promocyjną opcję finansowania zakupu.III. Termin i miejsce promocji


Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym w okresie od 23.03.2020 do 31.12.2023. IV. Przedmiot i Zasady Promocji


 1. Uczestnikowi przysługuje Kredyt Ratalny o następujących parametrach:
 • Kredyt obejmuje wszystkie rowery dostępne w Sklepie Internetowym;
 • Oprocentowanie stałe: 0%;
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%;
 • Całkowity koszt kredytu: 0 zł;
 • Od 3 do 30 równych rat miesięcznych;
 • Kredyt objęty możliwością odroczenia spłaty o 3 miesiące;


2. Uczestnik Promocji, będący kredytobiorcą nie ponosi jakichkolwiek kosztów Kredytu.

3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wiele razy. V. Ochrona danych osobowych Uczestników


Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez organizatora oraz Bank znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego www.kross.eu/pl pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin, w Regulaminie Banku dostępnym pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin-zawierania-umow-kredytu-ratalnego-poprzez-sklep-internetowy-bnp-paribas-bank-polska-sa, a także w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://kross.eu/pl/polityka-prywatnosci .

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.