Menu

Regulamin promocji „Rowery Multicycle w nowej cenie"

Regulamin promocji „Rowery Multicycle w nowej cenie"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony. 
 2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Rowery Multicycle w nowej cenie" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 
 3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”). 
 5. Promocja obejmuje wszystkie dostępne rowery z kategorii rowery Multicycle widoczne na stronie pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2528


§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI


 1. Czas trwania promocji w Sklepie: do 30.04.2023 lub do wyczerpania zapasów, bądź też podjęcia przez Organizatora decyzji o wcześniejszym zakończeniu Promocji lub jej przedłużeniu. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.08.2022 o godzinie 11:30 i trwa do 30.04.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*”.


§4 ZASADY PROMOCJI


Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na ściśle zdefiniowany rower w pkt. 5 paragrafu 1. 

 1. Przedmiot Promocji stanowią wszystkie dostępne rowery z kategorii rowery Multicycle widoczne na stronie pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2528
 2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów do wartości prezentowanych na stronie: https://kross.eu/pl/lp-lista/2528 oraz na stronie Sklepu. 
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty promocją i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej do 30.04.2023 o godzinie 23:59. 
 4. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
 5. Promocja podlega multiplikacji. 
 6. Promocja obejmuje zakupy ze wskazanym sposobem dostawy: dostawa do domu. 
 7. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
 8. Promocja łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami w sposób ograniczony. 
 9. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §1 - w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.
 10. Promocja nie łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami, uruchamianymi w koszyku ręcznymi kodami rabatowymi, dokładającymi gratisowe towary do zamówienia, bądź pomniejszające wartość zamówienia. Uczestnik każdorazowo wybiera, z której promocji chce skorzystać.

 

§5 REKLAMACJE


 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
 3. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Rowery Multicycle w nowej cenie" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin 
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 4. Aktualny Regulamin Promocji „Rowery Multicycle w nowej cenie" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat. 
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 6. Regulamin „Rowery Multicycle w nowej cenie" wchodzi w życie z dniem 05.08.2022 r. 
Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.