Menu

Regulamin promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel"

Regulamin promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony. 
 2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą Regulamin promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 
 3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”). 
 5. Promocja obejmuje wszystkie dostępne na stronie Sklepu Rowery MTB, eMTB lub Gravel, widoczne na stronie pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2666


§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI


Czas trwania promocji w Sklepie: do 15.12.2022 lub do wyczerpania zapasów, albo podjęcia przez Organizatora decyzji o wcześniejszym zakończeniu Promocji lub jej przedłużeniu. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.12.2022 o godzinie 00:01 i trwa do 15.12.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*”.


§4 ZASADY PROMOCJI


Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na ściśle zdefiniowany rower w pkt. 5 paragrafu 1. 

 1. Do każdego zamówienia złożonego na stronie https://kross.eu/pl/, w którego skład wchodzi przynajmniej jeden dostępny na stronie Sklepu Rower MTB, eMTB lub Gravel, widoczny na stronie pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2666zostanie dołożony plecak rowerowy HYDRATION PACK PICKUP 15L TOKYO EDITION, widoczny na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/plecaki/plecak-rowerowy-hydration-pack-pickup-15l-tokyo-edition-czarny (dalej „Przedmiot Promocji”). 
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka przynajmniej jeden dostępny na stronie Sklepu Rower MTB, eMTB lub Gravel, widoczny na stronie pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2666 i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej w dniu 15.12.2022 do godziny 23:59. Przedmiot Promocji zostanie dodany do koszyka Uczestnika automatycznie, po spełnieniu warunków Promocji, w cenie 0,01 zł, która zostanie odjęta od ceny roweru. 
 3. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie. 
 4. Promocja podlega multiplikacji.
 5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
 6. Promocja obejmuje zakupy z określonym sposobem dostawy, określonym w 3 kroku koszyka. 
 7. Promocja łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami w sposób ograniczony. 
 8. Promocja nie łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami, uruchamianymi w koszyku ręcznymi kodami rabatowymi, dokładającymi gratisowe towary do zamówienia, bądź pomniejszające wartość zamówienia. Uczestnik każdorazowo wybiera, z której promocji chce skorzystać. 
 9. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §2 z przyczyn niezależnych, bądź zależnych od Organizatora oraz w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją. 
 10. Przedmiot Promocji nie podlega wymianie na inny produkt lub rozmiar. 

 

§5 REKLAMACJE

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel", przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://kross.eu/pl/regulamin
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 4. Aktualny Regulamin Promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Regulamin promocji „Plecak gratis do roweru MTB, eMTB i Gravel" wchodzi w życie z dniem 12.12.2022 r.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.