Menu

Regulamin promocji „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%"

Menu

Menu

  Regulamin promocji „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%"

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony. 
  2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 
  3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
  4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”). 
  5. Promocja obejmuje dowolne oraz dostępne na stronie Sklepu produkty z kategorii Obuwie, widoczne na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/buty.


  §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI


  Czas trwania promocji w Sklepie: od 30.05.2023 do 30.04.2024 r. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.05.2023 o godzinie 13:00 i trwa do dnia 30.04.2024 do godziny 12:00 lub do wyczerpania zapasów, lub podjętej przez Organizatora decyzji o wcześniejszym zakończeniu. 


  §3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


  1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
  2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
  3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*”.


  §4 ZASADY PROMOCJI


  1. Przedmiot Promocji stanowią produkty z kategorii Obuwie, widoczne na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/buty
  2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów do wartości prezentowanych na stronie: https://kross.eu/pl/odziez/buty oraz na stronie Sklepu. 
  3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty promocją i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej do dnia 30.04.2024 do godziny 12:00.
  4. Promocja podlega multiplikacji.
  5. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie. 
  6. Promocja obejmuje zakupy z określonym sposobem dostawy, określonym w 3 kroku koszyka. 
  7. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
  8. Promocja łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami w sposób ograniczony. 
  9. Promocja nie łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami, uruchamianymi w koszyku ręcznymi kodami rabatowymi, dokładającymi gratisowe towary do zamówienia, bądź pomniejszające wartość zamówienia. Uczestnik każdorazowo wybiera, z której promocji chce skorzystać. 
  10. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §2 z przyczyn niezależnych, bądź zależnych od Organizatora oraz w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją. 

   

  §5 REKLAMACJE

   

  1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
  2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
  3. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

   

  §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin 
  2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
  4. Aktualny Regulamin Promocji „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat. 
  5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
  6. Regulamin „Kupuj buty i akcesoria rowerowe taniej do -50%" wchodzi w życie z dniem 30.05.2023 r. 
  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
   • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
   • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
   • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.