Menu

Regulamin promocji „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS"

Menu

Menu

  Regulamin promocji „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS"

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.
  2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
  3. Promocja prowadzona przez Organizatora obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”).
  5. Promocja obejmuje wybrane produkty marki Kross z kategorii: Odzież i Akcesoria. 
  6. Czas trwania promocji w Sklepie: od 29.08.2022 do 30.04.2024 lub do wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu od 29.08.2022 o godzinie 10:30 i trwa do 30.04.2024 do godziny 12:00 lub do wyczerpania zapasów, bądź też kodów promocyjnych. 


  §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


  1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
  2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
  3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.eu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*” podczas składania zamówienia.


  §3 ZASADY PROMOCJI


  1. Promocja obejmuje wybrane produkty marki Kross z kategorii Odzież i Akcesoria, dostępne na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/lp-lista/2164
  2. Promocja polega na obniżce cen wybranych produktów do wartości prezentowanych na stronie Sklepu.
  3. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na dowolny produkt objęty obniżką ceny w ramach Promocji.
  4. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
  5. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej 30.04.2024 o godzinie 12:00. 
  6. Promocja podlega multiplikacji. 
  7. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
  8. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.
  9. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie Sklepu. 

   

  §4 REKLAMACJE

   

  1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
  2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
  3. Reklamację należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

   

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin
  2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
  4. Aktualny Regulamin Promocji „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.
  5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  6. Regulamin promocji „Do 70% mniej za wybrane odzież i akcesoria KROSS" wchodzi w życie z dniem 29.08.2022 r. 
  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
   • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
   • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
   • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
  • DOBIERZ ROWER

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.