Menu

Regulamin promocji „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł"

Regulamin promocji „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł"


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin Promocji) pod nazwą: „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.
 3. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł” na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 4. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”).
 6. Promocja obejmuje wszystkie dostępne na stronie Sklepu produkty z kategorii Odzież lub Akcesoria, widoczne na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl. 


§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

Czas trwania promocji w Sklepie: od 23.01.2023 do 28.02.2023 r. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.01.2023 o godzinie 09:00 i trwa do dnia 28.02.2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, lub może zostać zakończona, lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa. 


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*”.


§4 ZASADY PROMOCJI

Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu/pl na dowolnie wybrane odzież lub akcesoria o wartości minimum 249 zł oraz po wcześniejszym wpisaniu kodu rabatowego, zdefiniowanego w punkcie 3 paragrafu 3. 


1. Do każdego zamówienia złożonego na stronie https://kross.eu/pl, w którego skład wchodzi przynajmniej jeden produkt z kategorii Odzież lub Akcesoria o wartości minimum 249 zł, zostanie dołożona:

a) albo czapka zimowa KROSS BEANIE w kolorze bordowym, widoczna na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-kross-beanie-bordowy

b) albo czapka zimowa KROSS BEANIE w kolorze czarnym, widoczna na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-kross-beanie-czarny

(dalej zwane "Przedmiot Promocji'). 

2. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka przynajmniej jeden produkt z kategorii Odzież lub Akcesoria, widoczny na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl o wartości min. 249 zł, a następnie w zdefiniowanym miejscu w koszyku wpisać:

a) ręczny kod rabatowy: CZAPKABOR i ukończyć składanie zamówienia do dnia 28.02.2023 do godziny 23:59, aby do zamówienia została dołożona czapka zimowa KROSS BEANIE w kolorze bordowym, widoczna na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-kross-beanie-bordowy

b) ręczny kod rabatowy: CZAPKACZAR i ukończyć składanie zamówienia do dnia 28.02.2023 do godziny 23:59, aby do zamówienia została dołożona czapka zimowa KROSS BEANIE w kolorze czarnym, widoczna na stronie Sklepu pod adresem: https://kross.eu/pl/odziez/czapki/czapka-zimowa-kross-beanie-czarny

3. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie. 

4. Promocja podlega multiplikacji.

5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

6. Promocja obejmuje zakupy z określonym sposobem dostawy, określonym w 3 kroku koszyka. 

7. Promocja łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami w sposób ograniczony. 

8. Promocja nie łączy się z innymi, aktywnymi na stronie promocjami, uruchamianymi w koszyku ręcznymi kodami rabatowymi, dokładającymi gratisowe towary do zamówienia, bądź pomniejszające wartość zamówienia. Uczestnik każdorazowo wybiera, z której promocji chce skorzystać. 

9. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §2 z przyczyn niezależnych, bądź zależnych od Organizatora oraz w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją. 

10. Przedmiot Promocji nie podlega wymianie na inny produkt lub rozmiar. 

 

§5 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji Regulamin promocji „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł” stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin 
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 4. Aktualny Regulamin promocji „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł” jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat. 
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 6. Regulamin promocji „Czapka gratis do zamówienia od 249 zł” wchodzi w życie z dniem 23.01.2023 r. 


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%
 • DOBIERZ ROWER

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.