Menu

Regulamin promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike"

Menu

Menu

  Regulamin promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike"


  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony. 
  2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike" na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 
  3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
  4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”). 
  5. Promocja obejmuje rowery KROSS eBike z kolekcji 2023, widoczne na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl. 


  §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI


  Czas trwania promocji w Sklepie: od 28.11.2022 do 01.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu 28.11.2022 o godzinie 00:01 i trwa do 01.12.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, lub może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa. 


  §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


  1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
  2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
  3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.eu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*” podczas składania zamówienia.


  §3 ZASADY PROMOCJI


  1. Przedmiot Promocji stanowi zniżka kwotowa o sumarycznej wartości 500zł na dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież. 
  2. Do każdego zamówienia złożonego na stronie www.kross.eu, w którego skład wchodzi rower KROSS eBike z kolekcji 2023, widoczny na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl, udzielony zostanie rabat na Przedmiot Promocji, po wcześniejszym wpisaniu kodu rabatowego określonego w Regulaminie promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike" §3 ZASADY PROMOCJI pkt. 3.
  3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka rower KROSS eBike z kolekcji 2023, widoczny na stronie Sklepu pod adresem: www.kross.eu/pl oraz dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież, a następnie wpisać w zdefiniowanym miejscu w koszyku ręczny kod rabatowy: AKCESORIA500 i ukończyć składanie zamówienia do dnia 01.12.2022 do godziny 23:59.
  4. Po spełnieniu warunków Promocji zostanie udzielony rabat o sumarycznej wartości 500zł na dowolnie wybrane części, akcesoria lub odzież. 
  5. Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
  6. Promocja nie podlega multiplikacji, tj. w przypadku zakupu (w ramach jednej transakcji) wielokrotności produktów spełniających warunki Promocji, Uczestnik otrzyma tylko jedną zniżkę kwotową. 
  7. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
  8. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym, dostępnym dla danego zamówienia sposobem dostawy.
  9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Promocji oraz w innych akcjach promocyjnych, Uczestnik ma możliwość wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.
  10. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §1 z przyczyn niezależnych, bądź zależnych od Organizatora oraz w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.

   

  §4 REKLAMACJE


  1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
  2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
  3. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres [email protected], a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

   

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji Regulamin promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin 
  2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
  4. Aktualny Regulamin promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike" jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat. 
  5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
  6. Regulamin promocji „500zł na akcesoria przy zakupie roweru KROSS eBike" wchodzi w życie z dniem 28.11.2022 r. 
  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
  • FORMY PŁATNOŚCI
   • 2021-07-07 2021-07-07
  • FORMY DOSTAWY
   • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
  • USŁUGI
   • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.