ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu kross.eu (dále jen „internetový obchod“).


2. Vlastníkem internetového obchodu a současně správcem dat je KROSS S.A. se sídlem v Przasnysz (06-300), ul. Leszno 46, zapsaná v obchodním rejstříku rejstříku národních soudů

vedená Okresním soudem hlavního města Białystok, XII Ekonomické oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000223853, se základním kapitálem 45 000 000 PLN, NIP:

7611402748, REGON: 550749108, dále jen KROSS S.A .. 


3. Osobní údaje shromážděné společností KROSS S.A. prostřednictvím internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochrana jednotlivců, pokud jde o zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů, a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), také nazývané GDPR.


4. KROSS S.A. věnuje zvláštní pozornost respektování soukromí zákazníků navštěvujících internetový obchod..II Druh zpracovávaných údajů, účely a právní základ


1. KROSS S.A. shromažďuje informace o fyzických osobách, které podnikají právní kroky, které přímo nesouvisejí s jejich činnostmi, o fyzických osobách vykonávajících hospodářské činnosti jejich vlastním jménem

nebo profesní a fyzické osoby zastupující právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami, kterým zákon uděluje způsobilost k právním úkonům, dále společně označované jako Zákazníci.


2. Osobní údaje zákazníků se shromažďují v případě:

a) registrace účtu v internetovém obchodě k vytvoření individuálního účtu a jeho správu. Právní základ: nutnost plnění smlouvy o poskytování služby Účet (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR);

b) zadání objednávky v internetovém obchodě k provedení smlouvy. Právní základ: nezbytné k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR);

c) předplatné informačního zpravodaje (Newsletter) za účelem uzavření smlouvy, jejímž předmětem je elektronická služba. Právní základ - souhlas subjektu údajů s plněním smlouvy o poskytování služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR);

d) k provedení elektronické smlouvy použijte službu kontaktního formuláře v internetovém obchodě. Právní základ: nutnost plnění smlouvy o poskytování služby kontaktního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR);

e) používat službu k vyjádření stanoviska k plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - nutnost plnění smlouvy o poskytování služeb, vyjádření stanoviska (čl. 6 odst. 1 písm. B) RODO).


3.Při registraci účtu v internetovém obchodě zákazník poskytuje::
a) e-mailová adresa.


4.Při registraci účtu v internetovém obchodě nastaví zákazník individuální heslo pro přístup k jeho účtu. Zákazník může heslo později změnit za podmínek uvedených v § 7.


5. Při zadávání objednávky v internetovém obchodě zákazník poskytne následující údaje:
a) e-mailová adresa;
b) údaje o adrese:
c) PSČ a město;
d) ulice s číslem domu / bytu.
e) jméno a příjmení;
f) telefonní číslo.


6. V případě podnikatelů se výše uvedený rozsah údajů dále rozšiřuje o:

a) společnost podnikatele;
b) daňové identifikační číslo.


7. Při používání služby Newsletter uvede zákazník pouze svou e-mailovou adresu.8. Při používání služby kontaktního formuláře zákazník poskytuje následující údaje:
a) e-mailovou adresu;
b) jméno a příjmení;
c) telefonní číslo.9. Pokud službu využíváte, uveďte svůj názor, zákazník poskytne následující údaje:
a) e-mailovou adresu;
b) jméno a příjmení nebo přezdívka (přezdívka).10. Při používání Webové stránky obchodu lze stahovat další informace, zejména: IP adresu přidělenou počítači zákazníka nebo externí IP adresu poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.11. Navigační data mohou být také shromažďována od zákazníků, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných činnostech prováděných v internetovém obchodě. Základ
právní - legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) spočívající v usnadnění využívání elektronických služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.12. Za účelem určení, vymáhání a vymáhání reklamací mohou být některé osobní údaje poskytnuté zákazníkem zpracovány v rámci používání funkcí v internetovém obchodě, jako jsou: jméno, příjmení, údaje týkající se využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu, jakým zákazník používá ze služeb, další údaje potřebné k prokázání existence nároku, včetně rozsahu utrpěné škody. Právní základ - legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. F) RODO) spočívající v určení, vyšetřování a vymáhání pohledávek a v obraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.13. Předávání osobních údajů společnosti KROSS S.A. je dobrovolný v souvislosti s uzavřenými prodejními smlouvami nebo poskytováním služeb prostřednictvím webu internetového obchodu, ale s touto rezervací,
že neposkytnutí údajů uvedených ve formulářích v procesu registrace zabrání registraci a vytvoření zákaznického účtu, a pokud je objednávka zadána bez registrace zákaznického účtu
a realizace objednávky zákazníka.


III Kdo jsou sdílená nebo svěřená data a jak dlouho jsou uložena?


1. Osobní údaje zákazníka jsou předávány poskytovatelům služeb používaným společností KROSS S.A. při spuštění internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům KROSS S.A. pokud jde o účely a metody zpracování těchto údajů (zpracovatelů) nebo nezávisle definují účely a metody jejich zpracování
(Správci).a) Zpracovatelské subjekty. KROSS S.A. používá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje pouze na základě instrukcí KROSS S.A .. Patří sem poskytovatelé hostingových služeb, účetních služeb, poskytování marketingových systémů, systémů pro analýzu provozu v internetovém obchodě, systémů pro analýzu účinnosti marketingových kampaní;
b) Správci. KROSS S.A. používá dodavatele, kteří nejednají pouze na základě pokynů a stanovují účel a způsoby použití osobních údajů Zákazníků sami. Poskytují elektronické a bankovní platební služby.2. Umístění. Poskytovatelé služeb mají sídlo v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).


3. Osobní údaje zákazníků jsou uloženy:

a) Pokud je základem pro zpracování osobních údajů souhlas, zpracovává osobní údaje zákazníka KROSS S.A. pokud není souhlas odvolán a poté, co byl souhlas odvolán
po dobu odpovídající promlčecí lhůtě pro nároky, které mohou být uplatněny společností KROSS S.A. a co proti němu lze vznést. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné požitky a nároků souvisejících s obchodní činností tři roky.

b) Pokud je základem pro zpracování dat plnění smlouvy, pak osobní údaje zákazníka zpracovává KROSS S.A. pokud je to nezbytné k plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě pro nároky. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné požitky a nároků souvisejících s obchodní činností tři roky.4. Pokud provedete nákup v internetovém obchodě, mohou být osobní údaje převedeny, podle volby zákazníka, do následujících subjektů za účelem dodání objednaného zboží:

a) autorizovaná prodejní místa;

b) kurýrní společnost;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. se sídlem v Krakově
dodávka a údržba systému P.O. box (Uzamykatelné schránky).5. Pokud si zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému PayU, budou jeho osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro provedení platby na PayU S.A. se sídlem v Poznani (60–166) na ul.
Grunwaldzka 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, obchodní oddělení VIII Rejstříku národních soudů pod číslem KRS
0000274399.


6. Pokud se zákazník rozhodne platit prostřednictvím platebního systému „leaselink“, jsou jeho osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro provedení platby společnosti LeaseLink Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě
(03-840), ul. Grochowska 306/308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, 13. obchodní oddělení rejstříku národních soudů pod číslem
KRS 0000477046.7. Pokud si zákazník zvolí platbu prostřednictvím instalačního systému "BGŻ BNP Paribas Raty", jsou jeho osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro provedení platby bankou BGŻ BNP Paribas S.A.
se sídlem ve Varšavě (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Varšava), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšavu Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení národního registru
Soud pod číslem KRS 0000011571.8. Navigační data mohou být použita k poskytování lepších služeb zákazníkům, statistické analýze dat a přizpůsobení internetového obchodu preferencím zákazníka, jakož i správě
Internetový obchod.


9. V případě, že se zákazník přihlásí k odběru novinek (Newsletter) na svou e-mailovou adresu KROSS S.A. bude zasílat elektronické zprávy obsahující komerční informace o akcích a nových
produkty dostupné v internetovém obchodě.10. V případě žádosti KROSS S.A. sděluje osobní údaje pověřeným státním orgánům, zejména organizačním složkám státního zastupitelství, policii a prezidentovi Úřadu pro ochranu údajů
Osobní, předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předseda Úřadu pro elektronickou komunikaci.


IV. Mechanismus cookies, IP adresa


1. Internetový obchod používá malé soubory zvané cookies. Jsou uloženy KROSS S.A. na koncovém zařízení osoby navštěvující internetový obchod, pokud to webový prohlížeč umožňuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, jeho „čas expirace“ a individuální, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí tohoto typu souborů pomáhají přizpůsobit produkty nabízené KROSS SA individuálním preferencím a skutečným potřebám lidí navštěvujících internetový obchod. Poskytují také příležitost sestavit obecné statistiky návštěv prezentovaných produktů v internetovém obchodě.2. KROSS S.A. používá dva typy souborů cookie:
a) Soubory cookie relací: po ukončení relace prohlížeče nebo po vypnutí počítače se uložené informace odstraní z paměti zařízení. Tento mechanismus neumožňuje cookies relace stahovat žádná osobní data ani důvěrné informace z počítačů zákazníků.
b) Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v paměti koncového zařízení zákazníka a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny nebo nevyprší jejich platnost. Mechanismus trvalých souborů cookie vám neumožňuje stahovat žádná osobní data ani důvěrné informace z počítače vašich zákazníků.3. KROSS S.A. používá své vlastní cookies k:
a) ověření zákazníka v internetovém obchodě a zajištění relace zákazníka v internetovém obchodě (po přihlášení), díky němuž zákazník nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce internetového obchodu;
b) analýzy a průzkumy a audity publika, a zejména vytvoření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci používají web obchodu, což umožňuje zlepšit jeho strukturu a obsah.4. KROSS S.A. používá externí cookies k:
a) popularizace internetového obchodu pomocí webu Instagram (externí správce cookies: Instagram LLC.with ústředí v USA);
b) popularizovat internetový obchod pomocí sociální sítě facebook.com (správce externích souborů cookie: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
c) popularizovat obchod pomocí sociální webové stránky twitter.com (externí správce souborů cookie: Twitter Inc. se sídlem v USA);
d) shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA);
e) prezentaci na informačních stránkách obchodu mapu označující umístění kanceláře KROSS S.A. pomocí webu maps.google.com (externí správce cookies: Google Inc.
se sídlem v USA);
f) prezentace Pravidel spolehlivých certifikátů prostřednictvím webové stránky rzetelnyregulamin.pl (externí správce souborů cookie: Rzetelna Grupa sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě).5. Mechanismus souborů cookie je bezpečný pro počítače zákazníků online obchodu. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware vstupovaly do počítačů vašich klientů tímto způsobem. Zákazníci však mají ve svém prohlížeči možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k počítačům. Pokud to použijete
bude možné používat internetový obchod, kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookie.


6. Níže uvádíme, jak můžete změnit oblíbená nastavení
Internetové prohlížeče týkající se používání cookies:
a) prohlížeč Internet Explorer;
b) prohlížeč Microsoft EDGE;
c) prohlížeč Mozilla Firefox;
d) prohlížeč Chrome;
e) prohlížeč Safari;
f) prohlížeč Opera.7. KROSS S.A. může shromažďovat IP adresy klientů. IP adresa je číslo přidělené poskytovateli internetových služeb počítači osoby navštěvující internetový obchod. Číslo IP umožňuje přístup k internetu.
Ve většině případů je přiřazen k počítači dynamicky, tj. Mění se při každém připojení k Internetu. IP adresu používá KROSS S.A. při diagnostice technických problémů se serverem vytváření statistických analýz (např. určení oblastí, z nichž zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a zlepšování internetového obchodu, jakož i pro účely zabezpečení a možné identifikace nežádoucích programů automatického prohlížení obsahu, které spotřebovávají server, Internetový obchod.8. Internetový obchod obsahuje odkazy a odkazy na jiné webové stránky. KROSS S.A. není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují.
V Práva subjektů údajů


1. Právo na odvolání souhlasu - právní základ: Čl. 7 položka 3 GDPR.a) Zákazník má právo odvolat jakýkoli souhlas udělovaný KROSS S.A.


b) Odnětí souhlasu nabývá účinku okamžikem odvolání souhlasu.


c) Odnětí souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné společností KROSS S.A. v souladu se zákonem před jeho zrušením.


d) Odnětí souhlasu nemá pro zákazníka žádné negativní důsledky, může však bránit dalšímu využívání služeb nebo funkcí, které v souladu se zákonem KROSS S.A. může svědčit pouze se svolením.

2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů - právní základ: Čl. 21 GDPR.


a) Zákazník má právo kdykoli - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud KROSS S.A. zpracovává svá data na základě oprávněného zájmu, např. marketingu produktů a služeb KROSS S.A., vede statistiku používání jednotlivých funkcí internetového obchodu a usnadňuje používání internetového obchodu, jakož i průzkumy spokojenosti.


b) Rezignace ve formě e-mailové zprávy z přijímání marketingových zpráv týkajících se produktů nebo služeb bude znamenat námitku Zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.


c) Pokud se námitka Zákazníka ukáže jako opodstatněná a KROSS S.A. nebude mít žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, osobní údaje Zákazníka budou vymazány, pro jejichž zpracování,
Zákazník vznesl námitku.


3. Právo na vymazání údajů („právo být zapomenut“) - právní základ: čl. 17 GDPR.
a) Zákazník má právo požádat o vymazání všech nebo některých osobních údajů.
b) Zákazník má právo požádat o odstranění osobních údajů, pokud:
a. osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro které byly zpracovány;
b. stáhl konkrétní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovány na základě jeho souhlasu;
c. vznesl námitky proti použití jeho údajů pro marketingové účely;
d. osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;
e. osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti stanovené právem Unie nebo právem členského státu, do kterého KROSS S.A. předmět;

f. osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.


c) Navzdory žádosti o vymazání osobních údajů, v souvislosti se vznesením námitky nebo odvoláním souhlasu, KROSS S.A. může uchovávat určité osobní údaje do té míry, v jaké je zpracování nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků, jakož ik dodržení zákonné povinnosti vyžadující zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléhá KROSS SA. To se týká zejména údajů osobní údaje včetně: jména, příjmení, e-mailové adresy, která jsou uložena pro účely vyřizování stížností a nároků souvisejících s využíváním služeb KROSS SA, nebo dále adresy bydliště / korespondence, čísla objednávky, která data jsou uložena pro účely posuzování stížností a nároků souvisejících s uzavřenými prodejními smlouvami nebo
poskytování služeb.


4. Právo omezit zpracování údajů - právní základ: čl. 18 GDPR.


a) Zákazník má právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Podání žádosti, dokud nebude zváženo, brání použití zvláštních funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování údajů, na něž se žádost vztahuje. KROSS S.A. nebude odesílat žádné zprávy, včetně marketingových zpráv.
b) Zákazník má právo požádat o omezení použití osobních údajů v následujících případech:
a. když zpochybňuje správnost svých osobních údajů - pak KROSS S.A. omezuje jejich použití po dobu potřebnou ke kontrole správnosti údajů, ale ne déle než po dobu 7 dnů;
b. je-li zpracování údajů nezákonné, namísto vymazání údajů zákazník požádá o omezení jejich použití;
c. pokud osobní údaje přestanou být nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, ale zákazník je potřebuje k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků;
d. pokud vznesl námitky proti použití jeho údajů - pak nastane omezení na dobu potřebnou k posouzení, zda - kvůli zvláštní situaci - převažuje ochrana zájmů, práv a svobod zákazníka nad zájmy, které správce provádí zpracováním osobních údajů zákazníka.


5. Právo na přístup k údajům - právní základ: čl. 15 GDPR.


a) Zákazník má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, a pokud tomu tak je, má Zákazník právo:

a. získat přístup k vašim osobním údajům;
b. získávat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánovaném období uchovávání údajů o zákazníkovi nebo o kritériích pro stanovení tohoto období (při určování plánovaného období zpracování údajů není možné), o právech zákazníka podle GDPR a právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zdroje
tyto údaje o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, ao zárukách použitých v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropskou unii;
c. získat kopii svých osobních údajů.


6. Právo na opravu údajů - právní základ: Čl. 16 GDPR.


a) Zákazník má právo požádat Správce, aby okamžitě opravil své osobní údaje, které jsou nesprávné. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, včetně předložení dodatečného prohlášení, nasměrování žádosti na e-mailovou adresu v souladu s §8 Zásady ochrany osobních údajů.


7. Právo na přenositelnost údajů - právní základ: čl. 20 GDPR.


a) Zákazník má právo obdržet své osobní údaje, které poskytl Správci, a poté je zaslat jinému správci osobních údajů podle svého výběru. Zákazník má také právo požádat správce, aby osobní údaje zaslal přímo správci, pokud je to technicky možné. V takovém případě Správce zašle osobní údaje Zákazníka ve formě souboru csv, což je běžně používaný strojově čitelný formát, který vám umožní zaslat přijatá data jinému správci osobních údajů.


8. V případě, že má zákazník podle těchto práv právo, KROSS S.A. žádosti vyhoví nebo odmítne vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Pokud však - kvůli složité povaze žádosti nebo počtu žádostí - KROSS S.A. nebude schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, splní ji do následujících dvou měsíců a informuje zákazníka
dříve do jednoho měsíce od přijetí žádosti - o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.


9. Zákazník může administrátorovi podat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv.


10 Zákazník má právo požadovat od KROSS S.A. poskytování kopií standardních smluvních doložek nasměrováním poptávky způsobem uvedeným v § 8 Zásad ochrany osobních údajů.


11. Zákazník má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s porušením jeho práv na ochranu osobních údajů nebo jiných práv udělených na základě GDPR.


VI Služby přizpůsobené vašim preferencím a zájmům (profilování)


1. Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů pracovních účinků fyzické osoby, její hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnost, chování, umístění nebo pohyb.2. Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem (profilováním), nebude to však mít pro ně žádné právní účinky ani podobně podstatně neovlivňuje situaci zákazníků.3. Profilování osobních údajů společností KROSS S.A. spočívá v automatizovaném a manuálním zpracování údajů o klientech jejich využitím k vyhodnocení určitých informací o zákazníkovi, zejména k analýze nebo předpovědi jeho osobních preferencí a zájmů.4. KROSS S.A. s cílem oslovit zákazníka marketingovými zprávami mimo webový obchod online. využívá služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových zpráv na jiných stránkách, než je internetový obchod. Za tímto účelem si externí dodavatel instaluje např. Příslušný kód nebo pixel ke stažení informací o činnosti zákazníka na webových stránkách internetového obchodu. Podrobnosti o použitých cookies najdete v §4. Právní základ - legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívající v přizpůsobení marketingových sdělení preferencím a zájmům.5. KROSS S.A., s cílem oslovit zákazníka pomocí marketingových zpráv prostřednictvím webové stránky internetového obchodu. využívá služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových zpráv na stránkách internetového obchodu. Za tímto účelem si externí dodavatel instaluje např. Příslušný kód nebo pixel ke stažení informací o činnosti zákazníka na webových stránkách internetového obchodu. Podrobnosti o použitých cookies najdete v §4. Právní základ - legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívající v přizpůsobení marketingových sdělení preferencím a zájmům.VII. Řízení bezpečnosti - heslo


1. KROSS S.A. poskytuje zákazníkům bezpečné a šifrované připojení při odesílání osobních údajů a při přihlášení k účtu zákazníka na webové stránce. KROSS S.A. používá vydaný certifikát SSL

jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat přenášených přes internet.2. V případě, že zákazník, který má účet v internetovém obchodě jakýmkoli způsobem ztratil přístupové heslo, vám internetový obchod umožňuje vygenerovat nové heslo. KROSS S.A. neposílá připomenutí

Heslo. Heslo je uloženo v zašifrované podobě způsobem, který znemožňuje čtení. Chcete-li vygenerovat nové heslo, zadejte e-mailovou adresu do formuláře dostupného pod odkazem „Ne.

zapamatujete si heslo “uvedené ve formuláři pro přihlášení k účtu v internetovém obchodě. Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně profilu účtu

elektronická zpráva obsahující přesměrování na vyhrazený formulář dostupný na webových stránkách obchodu, kde si zákazník bude moci nastavit nové heslo.3. KROSS S.A. nikdy neposílá žádnou korespondenci, včetně elektronické korespondence, s žádostí o přihlašovací údaje, zejména heslo pro přístup k účtu zákazníka.
VIII Změny zásad ochrany osobních údajů1. Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit, o kterých KROSS S.A. bude informovat zákazníky 7 dní předem.

2. Otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů by měly být směrovány na adresu: iodo@kross.pl.

3. Datum poslední změny: 30.03.2020.


Webové stránky kross.eu/cz/ používají soubory cookie, aby vám poskytly nejlepší možné služby na našem webu. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s naším používáním cookies. Podrobné informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.