Regulamin promocji "Mikołajki z KROSS"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.
 2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Mikołajki z KROSS” na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Promocja prowadzona przez Organizatora obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”).
 5. Promocja obejmuje wybrane produkty marki Kross z kategorii Odzież oraz Akcesoria.
 6. Czas trwania promocji w Sklepie: od 01.12.2020 do 06.12.2020 lub wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.12.2020 o godzinie 00:01 i trwa do 06.12.2020 do godziny 23:59 lub wyczerpania zapasów .


§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.eu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.*” podczas składania zamówienia.


§3 ZASADY PROMOCJI


 1. Promocją objęte są wybrane produkty z kategorii Odzież oraz Akcesoria. 
 2. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na dowolny produkt objęty obniżką ceny w ramach Promocji.
 3. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
 4. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej 06.12.2020 o godzinie 23:59.
 5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
 6. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.

 

§4 REKLAMACJE

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
 3. Reklamację należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres kross@kross.pl, a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji "Mikołajki z KROSS" stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 4. Aktualny Regulamin Promocji ”Mikołajki z KROSS” jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Regulamin promocji ”Mikołajki z KROSS” wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.