Regulamin promocji "Bidon z autografem gratis"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizatorem promocji jest KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.
 2. Promocja jest zorganizowaną przez Organizatora akcją promocyjną pod nazwą „Bidon z autografem gratis” na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Promocja, prowadzona przez Organizatora, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy www.kross.eu (dalej „Sklep”).
 5. Promocja obejmuje rowery marek Kross oraz Le Grand.
 6. Czas trwania promocji w Sklepie: od 03.06.2020 do 07.06.2020 lub wyczerpania zapasów. Promocja rozpoczyna się w dniu 03.06.2020 o godzinie 00:01 i trwa do 07.06.2020 do godziny 23:59 lub wyczerpania zapasów .


§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ


 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnik”). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Promocji poprzez zaznaczenie okna „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego www.kross.pl i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. *”.


§3 ZASADY PROMOCJI


 1. Do każdego zamówienia złożonego na stronie www.kross.eu, w którego skład wchodzi przynajmniej jeden rower, zostanie dołożony bidon Tokyo o pojemności 500 ml z autografem Mai Włoszczowskiej.
 2. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy złożą zamówienie na stronie www.kross.eu na dowolne rowery .
 3. Promocją są objęte wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w Sklepie.
 4. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny rower z strony www.kross.eu i ukończyć składanie zamówienia przed 07.06.2020 do godziny 23:59.
 5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
 6. Promocja obejmuje zakupy z dowolnym sposobem dostawy.

 

§4 REKLAMACJE

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Promocji. 
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Organizatora. 
 3. Reklamacje należy zgłosić do Organizatora poprzez napisanie wiadomości mailowej na adres kross@kross.pl, a w treści wiadomości podać numer zamówienia. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji ”Bidon z autografem gratis” stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://kross.eu/pl/regulamin
 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych regulaminach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 4. Aktualny Regulamin Promocji ”Bidon z autografem gratis” jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na adres email bez dodatkowych opłat.
 5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Regulamin ”Bidon z autografem gratis” wchodzi w życie z dniem 03.06.2020 r.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się i otrzymuj najświeższe informacje na temat nowych modeli marki KROSS, aktualnych promocji i sukcesów drużyny KROSS ORLEN Cycling Team.
 • FORMY PŁATNOŚCI
  • 2021-07-07 2021-07-07
 • FORMY DOSTAWY
  • Kurier, dealer, paczkomaty Kurier, dealer, paczkomaty
 • USŁUGI
  • Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0% Dożywotnia gwarancja, serwis mobilny, raty 0%

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.