0/5

KRC 436BT

Color versions:

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWY
Bike functions Prędkość aktualna, Prędkość średnia, Prędkość maksymalna, Przejechany dystans, Dzienny dystans, Dystans całkowity dla rowerów 1 i 2, Dystans całkowity, Aktualna kadencja, Średnia kadencja, Maksymalna kadencja
Altitude measurement Aktualna wysokość, Maksymalna wysokość, Przyrost wysokości, Dystans podjazdu, Przyrost wysokości dla rowerów 1 i 2, Przewyższenia, Aktualne nachylenie, Maksymalne nachylenie, Średnie nachylenie